Nowoczesne techniki grzewcze

Nowoczesny energooszczędny dom to wysoki komfort dla użytkowników , duże bezpieczeństwo oraz oszczędność energii. Składają się na to prawidłowy projekt architektoniczny, odpowiednio ocieplone ściany, dach, podłogi, nowoczesne okna oraz sprawne instalacje, które dbają o prawidłowy obieg powietrza i zapotrzebowanie energetyczne całego obiektu.

Jednym z trudniejszych wyborów osób rozpoczynających budowę własnego domu w Polsce jest wybór sposobu jego ogrzewania. Powinno być możliwie nieuciążliwe i zdrowe dla mieszkańców, a z drugiej strony- pożądane jest, by dostarczało energię w sposób możliwie najefektywniejszy.

Jednym z wyraźnych trendów nowoczesnego budownictwa jest dążenie do osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej budynków. Takie kierunki rozwoju mocno wspiera min. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa EPBD). Promuje ona szerokie stosowanie budynków o niemal zerowym zużyciu energii, w których zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane przez wytwarzaną na miejscu energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Kominek jest jednym z najbardziej dekoracyjnych elementów salonu. Poza funkcją ozdobną, może też dogrzewać wnętrze w chłodne wieczory. Blask i ciepło płomieni zamkniętych w palenisku zabudowanym w przepięknym, klasycznym lub nowoczesnym kominku, nadaje pomieszczeniom szczególną atmosferę.

System rekuperacji pozwoli na odzyskanie energii z usuwanego powietrza, dzięki czemu raz wytworzone ciepło zostanie wykorzystane ponownie. Rekuperacja to rozwiązanie dające przewagę nad klasycznymi metodami wentylacji, choćby dlatego, że niezależnie od warunków panujących na zewnątrz zapewnia sprawną i efektywną wymianę powietrza.

Fotowoltaika, a właściwie panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zestaw fotowoltaiczny przyłączamy do aktualnej instalacji elektrycznej budynku. Uzyskaną energię elektryczną zużywamy na bieżąco, a jej nadmiar przekazujemy do zmagazynowania przez Zakład Energetyczny.

System centralnego ogrzewania to fabryka, czyli źródło ciepła oraz jej „rynek zbytu” czyli instalacja w naszym domu. Efektywna produkcja ciepła polega na tym, że źródło ciepła pracuje z maksymalną dla siebie sprawnością. Optymalna dystrybucja polega na połączeniu zapewnienia komfortu cieplnego użytkowników domu z małym zużyciem energii.

Kontakt z nami

Dane kontaktowe

  • Ulica: Graniczna 70
  • Miejscowość: Pustyny

Napisz do nas